Darparwn ystod eang o brofiadau a phrosiectau fel rhan o’r cynllun dysgu creadigol. Mae’r rhain wedi’u cynllunio i sicrhau hygyrchedd i ddisgyblion o bob cefndir, ac i osod creadigrwydd yn ganolbwynt i’r cwricwlwm.

project infographic icon
400
prosiect

Ysgolion Creadigol Arweiniol

Mae dros chwe chant o ysgolion wedi cymryd rhan yn y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Rydym ni’n gweithio ag ysgolion unigol er mwyn darparu rhaglen ddysgu sy’n ymateb i’w hangenhion. Mae gan Ysgolion Creadigol Arweiniol fynediad at arbenigwyr creadigol, eu sgiliau a’u hadnoddau er mwyn gwella dysgu ac addysgu.

 

people infographic icon
12,000
o ddysgwyr

Cynnig y Celfyddydau ac Addysg dros Gymru Gyfan

Mae Cynnig y Celfyddydau ac Addysg dros Gymru Gyfan yn galluogi ysgolion i weithio ag artistiaid a sefydliadau celfyddydol, gan hefyd greu cyfleoedd i gyfoethogi addysgu ar draws y cwricwlwm. Mae’r cynnig wedi’i rhannu yn ddwy ffrwd:

Rhwydwaith Rhanbarthol Celfyddydau ac Addysg

Mae’r Rhwydwaith Rhanbarthol Celfyddydau ac Addysg yn darparu gofod i ysgolion a sefydliadau celfyddydol rannu ymarfer da a chanfod partneriaethau. Darperir hyfforddiant drwy’r rhwydwaith er mwyn galluogi artistiaid i gynllunio’u gwaith gydag anghenion ysgolion mewn golwg.

Cronfa Profi’r Celfyddydau

Mae Cronfa Profi’r Celfyddydau yn ei gwneud hi’n hygyrch i blant a phobl ifanc gael mynediad at arlwy o brofiadau celfyddydol. Drwy’r gronfa Ewch i Weld, mae gan ddisgyblion gyfle i brofi digwyddiadau celfyddydol o safon uchel ledled Cymru. Mae’n bosib i ysgolion a sefydliadau celfyddydol gymryd rhan hefyd yn y gronfa Cydweithio Creadigol, sy’n cefnogi prosiectau celfyddydol uchelgeisiol a blaengar.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi gweithio gyda dros ddau gant o sefydliadau celfyddydol i ddarparu dros bedwar can prosiect dysgu creadigol i ddeuddeg mil o ddisgyblion ledled Cymru.

Mae’r prosiectau hyn wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.