Heblaw am y grymoedd dirprwyedig, mae gan y pwyllgorau swyddogaeth ymgynghorol.

Adroddant i’r Cyngor ar berfformiad y gweithgareddau perthnasol i gylch gwaith pob pwyllgor. Mae'r pwyllgorau yn dod ag unrhyw faterion sy’n achosi pryder neu feysydd lle y gellid gwella at sylw’r Cyngor.

Mae tri phwyllgor â grymoedd dirprwyedig:

 • Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl
 • Pwyllgor Cyfalaf
 • Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol

Bydd tri grŵp ymgynghorol yn adrodd i'r Cyngor hefyd:

 • Grŵp Monitro Cydraddoldebau
 • Grŵp Monitro’r Gymraeg
 • Pwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis

Mae pob pwyllgor yn cynnwys Aelodau’r Cyngor ac unigolion sydd wedi eu cyfethol, ac maent yn gweithredu dan gylch gwaith penodol.

What are the committees?

At the moment, we have three committees.

 • Audit & Risk Assurance Committee

 • HR & Remuneration Committee

 • Capital Committee

In addition to our Committees, four Advisory Groups also report to Council:

 • Equalities Monitoring Group

 • Welsh Language Monitoring Group

 • Future Generations Monitoring Group

 • Wales at Venice Advisory Committee

All committees are made up of Council Members and co-opted individuals, and operate under specific terms of reference (you can click on these below).