Rydym am i wefan Cyngor Celfyddydau Cymru fod mor hygyrch a defnyddiadwy â phosibl. Os oes gennych adborth penodol ynghylch hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Rhyngwyneb gwefan

Dyluniwyd y wefan hon i'w defnyddio gyda darllenydd sgrin. Mae hefyd yn gydnaws â chwyddwydrau sgrin sylfaenol, ynghyd â phecynnau lleferydd system weithredu.

Cyferbyniad uchel ac isel

Trwy ddefnyddio’r togl cyferbyniad testun melyn wedi’i farcio ‘A’ ar frig y dudalen we, gallwch ddewis o fersiynau uchel ac isel o’r rhyngwyneb yn dibynnu ar eich anghenion.

Iaith

Rydym yn sefydliad dwyieithog a gellwch edrych ar bob tudalen ar y wefan naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg yn unol â'ch dewis.

Gallwch newid iaith y wefan trwy bwyso'r botwm "Cymraeg" / "English" sydd ar gael ar bob tudalen o'r wefan.

Ymhellach, ceir fideos hwylus gan TechIaith sy'n arddangos sut i fynd ati i newid iaith tri phorwr poblogaidd:
Internet Explorer: vimeo.com/90068451
Chrome: vimeo.com/90030693
Firefox: vimeo.com/90020937

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.

Dyma'r porwyr sy'n gweithio gyda'n system ymgeisio ar-lein

Mae'n rhaid fod gan ymgeiswyr fynediad i'r Rhyngrwyd a phorwr gwe sy'n caniatáu cwcis.

Mae'r porwyr canlynol wedi ei cymerdawyo fel rhai sy'n gweithio gydag IGAM 6 (ein system ymgeisio am grantiau ar-lein)

  • Internet Explorer® 11
  • Internet Explorer® 10
  • Internet Explorer® 9
  • Internet Explorer® 8
  • Mozilla® Firefox® (for PC and Mac)
  • Safari® (for PC and Mac)
  • Google Chrome

Nodiadau:

  • Caiff pob porwr ei brofi a'i gymeradwyo yn defnyddio ei osodiadau diofyn.
  • Dylai pob porwr fod gyda'r gosodiadau mwyaf diweddar wedi'u gosod


Lawrlwytho dogfennau

I ddarllen dogfennau PDF ar y wefan hon, bydd angen arnoch Adobe Acrobat Reader, sydd ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o wefan Adobe.

I ddarllen dogfennau Word, defnyddiwch Microsoft Word neu un o'r Syllwyr Word sydd ar gael i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o wefan Microsoft.

Ailfeintio testun

Er nad yw'r wefan hon yn darparu modd i ailfeintio testun, gellir llwyddo i gael yr un effaith yn annibynnol trwy ddilyn y canllawiau hyn:

PC / Internet Explorer 9 ac uwch

Chwyddo maint testun: Dal allwedd CTRL a phwyso +
Lleihau maint testun: Dal allwedd CTRL a phwyso -

PC / porwyr eraill:

Chwyddo maint testun: Dal allwedd CTRL a phwyso +
Lleihau maint testun: Dal allwedd CTRL a phwyso -

Mac / pob porwr:

Chwyddo maint testun: Dal allwedd Command a phwyso +
Lleihau maint testun: Dal allwedd Command a phwyso -