Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Effaith ein gwaith

Enghreifftiau go iawn o brosiectau artistig.

Mae'n bosib rhannu ein gwaith yn dri rhan: creu celf, cyrraedd pobl a gwneud yn siŵr ein bod yn gallu cynnal y creadigrwydd. Mae enghreifftiau yma o brosiectau sy’n dod o dan y tri phennawd. 

An arial-view of a colourful installation made out of boxes
Interior shot if Ty Pawb in Wrexham, showing people, artwork and two dogs.

Sut yr ydym yn helpu cynnal y celfyddydau.

Rydym yn helpu sefydliadau i greu busnesau gwydn. Trwy eu harfogi â'r sgiliau i reoli newidiadau, rydym yn eu hannog i ystyried eu hallbwn creadigol dros y tymor hir.

A diverse audience looks on at a show

Sut yr ydym yn cyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

Er mwyn gwneud y celfyddydau yn ganolog i fywyd a lles y genedl, rydym am i'r celfyddydau gyffwrdd â phawb a chreadigrwydd i fod mor ganolog â darllen, ysgrifennu a rhifo yn ysgolion Cymru. I wneud hyn, rydym yn gweithio gyda'r ysgolion hynny, yn helpu grwpiau cymunedol i gynnal adloniant ac yn meithrin partneriaethau i sicrhau bod y celfyddydau ar gael i bawb.

People at a long table sewing

Sut yr ydym yn helpu creu celf

Rydym eisiau meithrin amgylchedd lle gall ein hartistiaid, sefydliadau celfyddydol a selogion creadigol greu eu gwaith gorau. Trwy wneud hyn, dylai pawb yng Nghymru allu mwynhau a chymryd rhan yn y gweithgaredd creadigol gorau sydd gan ein cenedl i'w gynnig.