Ein staff yw'r bobl hynny sydd bob amser yn barod i rannu eu gwybodaeth arbenigol er mwyn sicrhau bod gennych y cyfle gorau i ddatblygu eich gwaith neu sicrhau eich cyllid.

Efallai beth sydd fwyaf unigryw am ein staff cyfeillgar a hael yw eu bod bob amser yn barod i drafod syniadau dros y ffôn neu ar e-bost. Am fwy o wybodaeth am y gwahanol adrannau o fewn Cyngor Celfyddydau Cymru, a sut i gysylltu â nhw, ewch i'n tudalen gysylltu.

Arweinir y gwaith o reoli Cyngor Celfyddydau Cymru o ddydd i ddydd gan y Prif Weithredwr Nick Capaldi, yn ogystal â'r Uwch Dîm Arwain.

Nick Capaldi, Prif Weithredwr

Bu Nick Capaldi yn Brif Weithredwr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru ers mis Medi 2008. Bu'n Gyfarwyddwr Gweithredol yng Nghyngor Celfyddydau Lloegr, De Orllewin Lloegr, a chyn hynny, bu'n Brif Weithredwr yn South West Arts. Bu Nick Capaldi yn aelod Bwrdd o Culture South West ac yn Gadeirydd ar Bartneriaeth Datblygu Diwylliannol Bryste, menter gyhoeddus/preifat arloesol.

Yn ystod ei gyfnod gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr, elwodd De Orllewin Lloegr ar fuddsoddiad cyfalaf gan y Loteri gwerth £75m, a chwaraeodd Nick Capaldi ran flaenllaw yn y gwaith o sicrhau rhai o gyfleusterau celfyddydol a diwylliannol pwysicaf y rhanbarth.

Graddiodd o Ysgol Gerdd Chethams ym Manceinion, Coleg Brenhinol Cerdd a Phrifysgol Dinas Llundain, a dechreuodd Nick Capaldi ei yrfa ym maes y celfyddydau fel pianydd proffesiynol. Roedd hyn yn cynnwys nifer o berfformiadau cyngerdd yn ogystal â darllediadau ar y radio a'r teledu.