Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Unigolion

Ariannu unigolion.

Rydym eisiau helpu cefnogi unigolion creadigol. Cliciwch ar bob opsiwn ariannu i gael gwybod mwy.

Grantiau bach a mawr a ariennir gan y Loteri

Grantiau ar gyfer gwaith rhyngwladol

Mentrau strategol

Cysylltwch am gymorth

Os ydych chi'n ansicr am eich cais, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg o'r broses.