Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Sefydliadau

Ariannu sefydliadau.

Mae gennym lu o gyllid ar gael i sefydliadau. Cliciwch y teils i ddarganfod mwy.

Grantiau bach a mawr a ariennir gan y Loteri

Cysylltu a Ffynnu

Dyddiad cau: 4th Tachwedd 2020

I ddatblygu cynigion gan sefydliadau, unigolion a gweithwyr creadigol proffesiynol sy'n gweithio gyda'i gilydd. Ar gau ar hyn o bryd.

Grantiau ar gyfer gwaith rhyngwladol

Mentrau strategol

Grantiau Dysgu Creadigol

Cysylltwch am gymorth

Os ydych chi'n ansicr am eich cais, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg o'r broses.