Fel y mae Nick yn sôn isod, gan gydweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a chydag arian y Loteri Genedlaethol, rydym ni nawr yn gallu cyhoeddi gwybodaeth am dair cronfa newydd. Y cyntaf, cynllun ymateb brys i unigolion a fydd ar agor i geisiadau y dydd Mawrth ar ôl gwyliau'r Pasg. Ac yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn ni’n lansio dwy gronfa arall i helpu unigolion a sefydliadau i ddelio â’r argyfwng a dechrau'r gwaith o gael eu busnes yn ôl ar dir sych.

Darllenwch mwy am y tair cronfa yma.

Darllenwch y canllawiau ar gyfer y Gronfa Ymateb Brys i Unigolion yma.