Weithiau ni fydd modd i ni, na’n partneriaid, ariannu eich prosiect neu eich syniad. Yn yr achosion hyn, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi edrych ar ein rhestr o ffynonellau eraill o arian sydd ar gael yng Nghymru.

Weithiau rydym yn gweithio gyda chyrff arbenigol sy'n benodol i'r diwydiant i ddosbarthu cyllid ar ein rhan. Enghreifftiau o’r rhain yw Ffilm Cymru Wales a Llenyddiaeth Cymru (manylion isod).  

Ffilm Cymru Wales

Wedi ei sefydlu yn 2006 ac â'r enw Yr Asiantaeth Ffilm dros Gymru gynt, mae Ffilm Cymru Wales â'r cyfrifoldeb dros gynorthwyo gyda datblygu'r sector ffilm yng Nghymru a manteisio i'r eithaf ar y budd â ddaw yn economaidd, addysgiadol a diwyllianol o ffilm. Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru gyda chyllid datblygu a chynhyrchu, cymorth i'r diwydiant a darparu cyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â chrewyr ffilm a chynulleidfaoedd ynghyd trwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn defnyddio ffilm ym meysydd addysg a datblygu cymunedol, ac yn cynhyrchu adnoddau addysgiadol, mewn cyd-weithrediad ag athrawon, er mwyn cynorthwyo gyda llythrenedd a dysgu cyfffredinol.

 

Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol â chyfrifoldeb dros ddatblygu a hyrwyddo llenyddiaeth. Mae'n cynnwys Yr Academi Gymreig, sef y gymdeithas genedlaethol ar gyfer awduron Cymru, a Chanolfan Ysgrifennwyr Tŷ Newydd.

Mae prosiectau niferus Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Llyfr y Flwyddyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, cynllun ariannu Ysgifenwyr ar Daith, cyrsiau ysgirfennu yn Tŷ Newydd, Tŷ Cyfieithu Cymru , gwyliau BayLit a Tŷ Newydd  a Sgwadiau 'Sgwennu Pobl Ifanc. Mae gan Lenyddiaeth Cymru weithwyr maes yn ogystal, sy'n gweithio'n benodol ar ddatblygu gweithgarwch llenyddol yng nghymoedd y de ac yn y gogledd.

Mae'r gwasanaethau a gynigir gan Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys mentora, addysgedau ysgrifennwyr, gwybodaeth, cyngor a gwasanaeth asesu llwysgrifau annibynol.