Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chreu Cymru i gasglu gwybodaeth am effaith coronafeirws ar theatrau, canolfannau celfyddydol a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru. Bydd yr arolwg yn fodd inni gasglu data ariannol a’ch barn am ddychwelyd i berfformiadau byw.

Arolwg ym maes adloniant byw (lleoliadau/cwmnïau cynhyrchu)

Drwy lenwi'r holidaur rydych yn helpu i llywio ein penderfyniadau i gefnogi’r sector.

Bydd pob ateb yn gyfrinachol ac yn ddienw.

Dyma’r Arolwg ym Maes Adloniant Byw (lleoliadau/cwmnïau cynhyrchu) ar-lein

Am fersiwn hygyrch o'r arolwg, cysylltwch ag ymchwil@celf.cymru

Dyddiad cau yr arolw yw 28 Awst, 2020.