Resource Type
Ymchwil a gwerthuso19.03.2020

Arolwg Omnibws Cymru 2019 – Oedolion a’r Celfyddydau

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg Omnibws y Plant 2017

Dogfennau strategol06.02.2019

Arts and Health in Wales

Dogfennau strategol06.02.2019

Arweiniad Cydraddoldeb

Adnoddau Artist23.03.2020

Arweiniad i Gynllunio Busnes

Dogfennau strategol30.05.2019

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, Cynllun Gweithredol 2019-20

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru

Adnoddau Artist09.12.2019

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru ers 2007

Adnoddau Artist17.10.2019

Asesu goblygiadau Brexit ar gyfer y celfyddydau

Nodiadau cymorth gyda chyllid22.05.2020

Atebion ychwanegol: Cronfa ymsefydlogi i unigolion

Dogfennau strategol06.02.2019

Blue Canary fundraising report

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Blwyddyn o gelfyddydau 2012-13 (adroddiad blynyddol)

Dogfen06.02.2020

Briff Golygydd cynnwys digidol y parth dysgu creadigol

Polisiau05.02.2011

Canfyddiadau o Gyngor Celfyddydau Cymru a'r hyn sy'n ofynnol ganddo

Adnoddau Artist03.07.2019

Canllaw Cyffredinol ar Raglen Gyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru

Adnoddau Artist18.07.2019

Canllaw gwerthuso a phecyn cymorth Criw Celf