Resource Type
Nodiadau cymorth gyda chyllid16.07.2019

Ffurflen gais: Bwrsari Ysgol Codi Arian y Celfyddydau Cenedlaethol

Adnoddau Artist16.07.2019

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal (i unigolion yn ceisio am grant)

Dogfen02.05.2019

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal (unigolion yn ceisio am swyddi)

Dogfen02.05.2019

Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal Unigolion

Adnoddau Artist22.08.2019

Gofynion safonol monitro busnes ar gyfer sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru

Dogfen28.08.2020

Golygydd Cynnwys y We

Dogfen05.03.2020

Golygydd Cynnwys y We (Pecyn Ymgeisio)

Dogfen12.03.2020

Gwahoddiad i dendro: cyfres o sgyrsiau â chymunedau Cymru

Dogfen10.01.2020

Gwahoddiad i Dendro: Marchnata Cymraeg

Adnoddau Artist14.11.2019

Gwahoddiad i roi Dyfynbris -Cynhadledd Cyngor y Celfyddydau

Adnoddau Artist07.11.2019

Gwahoddiad i roi dyfynbris: darparu contract i fapio gweithgareddau celfyddydol Cymraeg a chynnig argymhellion

Adnoddau Artist14.08.2019

Gweinyddwr Prosiect, Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau ffurflenni cais

Adnoddau Artist18.11.2019

Gweithdrefnau diogelu

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Gwerth ac effaith presenoldeb Cymru yn Biennale Fenis

Dogfennau strategol05.02.2019

Gwneud Cyngor Celfyddydau Cymru yn wytnac