Resource Type
Dogfen01.04.2018

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl

Dogfen01.03.2018

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Cyfalaf

Dogfennau strategol23.01.2020

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis Wales in Venice

Dogfennau strategol27.04.2020

Cymorth Grant 2020-21: Llythyr Cyllid Dros Dro

Adnoddau Artist22.11.2019

Cynllun Casglu 2018/19

Polisiau01.02.2018

Cynllun Casglu: Amodau aelodaeth

Dogfennau strategol01.01.2018

Cynllun corfforaethol 2018-23: Er budd pawb

Dogfennau strategol06.02.2019

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-21

Dogfen01.12.2017

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-21: Adroddiad diweddaru Rhagfyr 2017

Dogfennau strategol16.04.2020

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019-20: Adroddiad chwe mis

Adnoddau Artist13.01.2020

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Adroddiad Blynyddol 2018-19

Adnoddau Artist18.07.2019

Cynllun cyhoeddi enghreifftiol

Dogfennau strategol30.05.2019

Cynllun Gweithredu 2019-20

Adnoddau Artist05.02.2019

Cysylltu â ni: coeden ddoethineb

Ymchwil a gwerthuso18.07.2019

Data agored: Adroddiad cydraddoldeb cyflogwr

Ymchwil a gwerthuso01.10.2019

Data agored: Cyllid i gwmniau Portffolio Celfyddydol Cymru 2018-19