Resource Type
Nodiadau cymorth gyda chyllid28.08.2020

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru: Eglurhad Ychwanegol

Nodiadau cymorth gyda chyllid30.04.2020

Cronfa Gwytnwch y Celfyddydau: Templed cyllideb prosiect

Nodiadau cymorth gyda chyllid30.04.2020

Cronfa Gwytnwch y Celfyddydau: Templed llif arian

Dogfennau strategol06.02.2019

Culture shift, how Artists are responding to sustainability in Wales

Nodiadau cymorth gyda chyllid09.04.2020

Cwestiynau cyffredin: Cronfa ymateb brys i unigolion

Nodiadau cymorth gyda chyllid16.04.2020

Cwestiynau Cyffredin: Cronfa ymsefydlogi i sefydliadau

Nodiadau cymorth gyda chyllid23.04.2020

Cwestiynau Cyffredin: Cronfa ymsefydlogi i unigolion

Nodiadau cymorth gyda chyllid20.04.2020

Cwestiynau cyffredin: cyfres o sgyrsiau â chymunedau Cymru

Nodiadau cymorth gyda chyllid11.04.2019

Cychwyn arni: grantiau'r celfyddydau i sefydliadau 2018

Nodiadau cymorth gyda chyllid04.04.2019

Cychwyn arni: grantiau’r celfyddydau i unigolion creadigol proffesiynol

Dogfen04.06.2020

Cydlynydd Tim (Ariannu'r Celfyddydau) Pecyn Ymgeisio

Dogfen07.02.2020

Cydlynydd Ymchwil (Pecyn Ymgeisio)

Ymchwil a gwerthuso07.05.2020

Cydweithwyr Celfyddydol: Gwasanaeth Adolygu Cwynion Annibynnol Fforwm y Loteri

Dogfen09.04.2020

Cyfarwyddwr Gweithrediadau (Gwasanaethau Ariannu'r Celfyddydau)

Adnoddau Artist07.01.2020

Cyflwyniad i Ddysgu Creadigol

Dogfen01.03.2018

Cylch Gorchwyl: Pwyllgor Adnoddau Dynol a Chydnabyddiaeth Ariannol