Yn dilyn galwad agored am geisiadau yr wythnos ddiwethaf, rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn cefnogi Steffan Donnelly a Glesni Price-Jones i gymryd rhan yn y Tasglu Llawrydd Cenedlaethol.

Mae Steffan Donnelly yn actor, cyfarwyddwr, a dramodydd sydd yn byw a gweithio yng Ngogledd Cymru a Llundain. Fel Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Invertigo, mae’n creu theatr ddyfeisgar newydd, clasuron, a straeon llai adnabyddus yn y Gymraeg a Saesneg. Mae Steffan wedi cynhyrchu theatr yng Nghymru ac yn rhyngwladol, ac mae’n Gydweithiwr Celfyddydol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Glesni Price-Jones yn gynhyrchydd creadigol llawrydd. Cyn hynny, roedd yn gweithio fel rheolwr llwyfan. Dros y degawd diwethaf, mae Glesni wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau mwyaf adnabyddus Cymru, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Canolfan Mileniwm Cymru, August 012, Neontopia, Be Aware Productions, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Powderhouse a Protest Fudur.  

Nod y Tasglu Llawrydd yw cefnogi’r ddeialog rhwng gweithwyr llawrydd, sefydliadau, cyllidwyr a’r llywodraeth, a chefnogi  llais yr hunangyflogedig yn y sgyrsiau i ddod ynglŷn â sut rydym yn rheoli’r ymateb i argyfwng Covid-19 ac adferiad y sector celfyddydau perfformio. Mae gweithwyr llawrydd sy’n cynrychioli 140 o sefydliadau eisoes yn cymryd rhan, gan gwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau. 

Ddydd Iau 21 Mai 2020, llofnododd grŵp o sefydliadau celfyddydau perfformio, gan gynnwys cwmnïau cynhyrchu a lleoliadau, lythyr y manylir arno yma i gefnogi’r gweithwyr llawrydd sy’n rhan fawr a hanfodol o ecoleg y sector perfformio.

Roedd tri phrif nod i’r llythyr:

  • Gwrando ac ymateb i anghenion gweithwyr llawrydd yn y celfyddydau perfformio;
  • Galw am i’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth gael ei ymestyn yn unol â’r Cynllun Cadw Swyddi a hyd nes y gall theatrau ail-agor o ddifrif;
  • Sefydlu Tasglu Llawrydd o wneuthurwyr theatr a pherfformio hunangyflogedig.

Mae pob sefydliad sy’n ymrwymo i’r llythyr wedi ymrwymo i dalu gweithiwr llawrydd am 13 diwrnod dros y cyfnod Mehefin, Gorffennaf ac Awst i ymuno â’r Tasglu Llawrydd.

Rydym yn falch o fod yn rhan o’r fenter hon ochr yn ochr â llawer o’n cyd-weithwyr a chwmnïau theatr eraill ledled y DU, ac rydym yn llwyr gefnogi creu Tasglu Llawrydd Cenedlaethol.