Mae theatr bypedau rithwir newydd sbon wedi cyrraedd ein sgriniau, gydag actau wedi'u cyhoeddi ar gyfer y ddwy sioe gyntaf ddydd Gwener 4 Medi a dydd Gwener 18fed Medi am 8pm yn y drefn honno.

Yn rhedeg ar Zoom, bydd The Pop-Up Palladium yn chwipio cynulleidfaoedd i ffwrdd o'r gwawd a'r tywyllwch ar daith ddirgel hudol o chwerthin hiraethus a thaith i'r arallfydol. Yn cael ei gynnal gan y pypedwr o Gymru Emily Morus-Jones, bydd pob sioe yn cynnwys detholiad eclectig o wahanol fathau o bypedwaith yn arddangos perfformiadau unigol, ac yna cyfweliadau unigryw. Mwynhewch hiraeth a harddwch pypedwaith o gysur eich cartref eich hun wrth gael golwg fanwl y tu ôl i'r llenni i sbectrwm llawn pypedwaith mewn Theatr, Teledu a ffilm.

Yn gynwysedig yn y gymysgedd gyntaf o sioeau mae pypedwyr medrus gan gynnwys Shadowography gyda Drew Colby, The Puppet Barge gyda Stan Middleton, Cyfarwyddwr Artistig Ysgol Pypedwaith Rhyfedd Sarah Wright, The Lips by Puppets with Guts, Toybox gyda Kamarai Romeo, Patsy May gan BGT, Mademoiselle Lychee gydag Aya Nakamura a BAFTA a'r Cyfarwyddwr buddugol Emmy, Julian Kemp. Nid yw gweithredoedd pellach ar gyfer sioeau yn y dyfodol wedi'u cyhoeddi eto.

“Ers i’r cloi ddechrau a fy holl waith sychu, rwyf wedi bod yn aros gyda fy nheulu yng Ngogledd Cymru ac yn cefnogi fy Mam yn benodol sy’n dioddef gydag MS. Mae cael clefyd awto-imiwn yn golygu, hyd yn oed pan fydd pethau'n cychwyn eto, fy mod i'n mynd i gael trafferth dod o hyd i waith a dychwelyd adref gan fod y risg i'm Mam yn rhy fawr. Fe wnes i gais am y gronfa sefydlogi i unigolion greu'r digwyddiad hwn oherwydd roeddwn i'n meddwl y byddai'r digwyddiad hwn yn caniatáu i mi fy hun a phypedwyr eraill ddychwelyd i'r gwaith ond hefyd i leihau'r risg iddyn nhw eu hunain a'u hanwyliaid. " Emily Morus-Jones

Gyda theatrau wedi cael eu gadael allan yn yr oerfel trwy leddfu cloi, a chynyrchiadau teledu yn arafach i gychwyn, Mae wedi bod yn gyfnod anodd dros ben i bypedwyr sydd fel arfer yn gweithio'n agos.  Lluniwyd y Pop-Up Palladium fel ffordd i helpu'r diwydiant ar draws y sbectrwm cyfan o bypedwaith i arddangos eu gwaith o bob cwr o'r byd a dysgu am y gwahanol ymagweddau at y ffurf gelf gyfoethog ac amrywiol hon.

Bydd yr arian a godir yn cael ei rannu rhwng y pypedwyr yn perfformio, gan ddefnyddio'r platfform ar-lein i gefnogi artistiaid trwy'r amseroedd heriol hyn tra bo Theatrau a chynyrchiadau teledu yn mynd yn ôl ar eu traed yn unig.

Cyhoeddwyd y cast gan gynnwys Zippy a Ronnie Le Drew, Britain’s Got Talent’s Patsy May a phypedwyr o Netflix’s Dark Crystal Age of Resistance, The Seed of Chucky a’r ffilmiau Muppet.

Noddir Pypedwaith yn y Pop-Up Palladium gan The Curious School of Puppetry, Talk to the Hand Puppets, gyda chyllid cychwynnol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chefnogaeth gan Ŵyl Animeiddio Caerdydd.

Pris y tocynnau yw £10 yr aelwyd ac maent ar gael yn uniongyrchol trwy'r wefan yma: 

https://www.popuppalladium.com/events/chapter01/