Mae Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn falch iawn ac yn ddiolchgar ei fod wedi derbyn 5000 ewro gan Sefydliad Celfyddydau a Diwylliant Roma Ewrop.

Bydd Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydau Romani yn ymchwilio ac yn dal hanesion llafar unigryw Sipsiwn, Roma a Theithwyr LGBTQI er mwyn creu arddangosfa neu lyfr ac archif ddeinamig ar-lein o'u corff, eu diwylliant a'u profiadau o geisio integreiddio i'r gymdeithas brif ffrwd. Mae gennym gyfle i adeiladu archif ac i nawr ddefnyddio ein cysylltiadau a'n gwybodaeth helaeth o'n teuluoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr i gyflawni'r hyn na all unrhyw sefydliad arall ei gyflawni. Cipolwg prin, unigryw ar straeon cudd Roma LGBT y bobl hyn ac felly mewnwelediad i fyd ehangach Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Bydd ein gwaith yn cael ei gynnal o bell a byddwn yn gofyn i'r cyfranogwyr gynnig straeon am sut mae'r pandemig covid-19 wedi effeithio ar eu bywydau personol. Bydd y prosiect yn mynd i'r afael â materion hanesyddol ynysu i bobl GRT LGBTQ + ac yn tynnu sylw at sut mae hyn yn cael ei fwyhau yn y dirwedd gyfredol ac ar ôl Covid-19.

Wrth geisio dal straeon prin, anhysbys pobl GRT, mae Sipsiwn LGBTQI, Roma a Theithwyr yn tueddu i gael eu hanghofio; ac eto mae rhai o'u hanes teuluol a'r ffotograffau a'r arteffactau sydd ganddyn nhw yn arwyddocaol. Gobeithio y bydd ein prosiect yn dal y berthynas hirsefydlog rhwng diwylliant prif ffrwd a Sipsiwn, Roma a Theithwyr LGBTQI ac yn sicrhau bod y wybodaeth a'r wybodaeth hanfodol hon yn cael eu cadw i'w defnyddio am genedlaethau i ddod trwy ddatblygu archif ar-lein.

Rydym yn cynhyrchu adnoddau newydd y gall pobl eu defnyddio nawr ac i'r dyfodol. Rydym yn canolbwyntio ar gynhyrchu gwybodaeth a throsglwyddo gwybodaeth wrth ddal straeon bywyd LGBTQI Roma yn ddigidol.

Dywed Isaac Blake “Mae hwn yn brosiect personol iawn i mi fel Sipsiwn Hoyw Romani balch. Rwyf mor ddiolchgar i ERIAC am y cyfle i yrru'r prosiect hwn yn ei flaen ac am eu darganfyddiad."

Dywed Dr Daniel Baker “Rwy’n llongyfarch y RCAC ar barhau â’i waith arloesol wrth gefnogi a hyrwyddo hunaniaethau GRT LGBTQI gyda chyllid newydd gan ERIAC. Mae'r ymchwil newydd hon i fywydau unigolion GRT LGBTQI yn rhoi cyfle gwych i adeiladu ar y cynnydd a wnaed gan ei Chynhadledd Ryngwladol arloesol GRT LGBTQI a gynhaliwyd yn y Senedd yng Nghaerdydd yn 2019.”