Gwahoddir penaethiaid ac arweinwyr ysgolion sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol i ddod i sesiwn friffio.

O 23 Medi ymlaen, bydd ysgolion unwaith eto’n gallu ymgeisio i gymryd rhan yn y Cynllun. Gan ddefnyddio ein haddysgeg arbennig, Arferion Creadigol y Meddwl a modelau dysgu cyfunol, bydd y cynllun yn addasu i anghenion penodol eich ysgol a chefnogi newid ysgol gyfan yn barod at Gwricwlwm Cymru 2022.

Beth yw'r cynllun?

Mae Ysgolion Creadigol Arweiniol yn rhoi cyfle i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu gyda chymorth asiantau ac ymarferwyr creadigol.

Mae pob prosiect yn unigryw ac wedi'i gynllunio i fynd i'r afael â materion penodol yng nghynllun datblygu eich ysgol. Mae hefyd yn ceisio meithrin creadigrwydd disgyblion, gwella cyrhaeddiad yn ôl blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a chefnogi newid ysgol gyfan yn barod at Gwricwlwm Cymru 2022.

Mae 658 ysgol wedi cymryd rhan yn y cynllun a thros 1,700 athro wedi profi'r fantais o gydweithio â gweithwyr creadigol i archwilio dulliau creadigol o addysgu a dysgu. Dywed yr ysgolion fod eu disgyblion wedi meithrin eu creadigrwydd a’u hymroddiad addysgol gan wella eu cyrhaeddiad ar draws y cwricwlwm.

Gwahoddir ysgolion sydd â diddordeb mewn dod yn rhan o’r cynllun i fynychu sesiwn friffio ar-lein. Gallwch gofrestru drwy eventbrite. Yna byddwch yn derbyn gwahoddiad â dolen i gyfarfod Zoom.

 

Sesiynau briffio i arweinwyr ysgol am gynllun yr ysgolion creadigol arweiniol

Dydd Mercher 16 Medi, 15:15-16:15. Bydd y sesiwn drwy gyfrwng y Saesneg

Dydd Iau 17 Medi, 15:15-16:15. Bydd y sesiwn drwy gyfrwng y Saesneg

Dydd Mercher 23 Medi, 11:00-12:00. Bydd y sesiwn drwy gyfrwng y Saesneg (gyda chyfieithydd Arwyddeg Prydain)

Dydd Iau 24 Medi, 11:00-12:00. Bydd y sesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg (gyda chyfieithu ar y pryd i'r Saesneg)

 

Sesiwn holi ac ateb i arweinwyr ysgol am y cynllun

Dydd Gwener 2 Hydref 11:00-12:00. Bydd y sesiwn yn ddwyieithog.