Mae trydedd rownd Ffolio, sy’n blatfform i dalent creadigol yng Nghymru sy’n rhan o BBC Introducing Arts, nawr ar agor ac yn derbyn ceisiadau.

Mae’r bartneriaeth gyffrous hon rhwng BBC Arts, Ffilm Cymru, BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cynnig hyfforddiant, mentora a chyfleoedd comisiynu’r BBC i bobl greadigol yng Nghymru. P’un a ydych chi’n ddawnsiwr, blogiwr, cerddor, awdur, ffotograffydd, artist graffiti, dylunydd gemau, pypedwr, perfformiwr syrcas neu animeiddiwr, mae Ffolio yn gyfle newydd i ddathlu eich creadigrwydd.

Drwy Ffolio byddwch yn derbyn cyllid i ddatblygu eich syniadau i’r sgrin, a chaiff hyd at 16 eu comisiynu i’w troi’n ffilmiau byr. Caiff y ffilmiau eu dangos ar amryw blatfformau’r BBC ar yr awyr ac ar-lein, gan gynnwys ar y teledu, BBC iPlayer a sianeli cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru. Pe cewch eich dewis i’r rhestr fer, byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant, cymorth pwrpasol, a bwrsariaeth i dalu am gostau fel teithio, gofal plant neu ofynion hygyrchedd.

Gwnaeth dros 175 gais i ddwy rownd gyntaf Ffoli yn gynharach eleni. Comisiynwyd chwech o ffilmiau hyd yma, sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth gyfoethog o ddoniau creadigol sydd yng Nghymru: Cardiff, I Love You (teitl dros dro) gan yr awdur Lloyd Glanville, Daughters of the Sea gan y dawnsiwr bale Krystal S. Lowe, East in Colour gan y ffotograffydd Ashrah Suudy, The Golden Apple gan y bardd perfformio Hanan Issa, King of the Pit gan y cyfarwyddwr theatr Julie Benson, a Whelm gan y cerddor Angharad van Rijswijk.

Mae’r chwech o artistiaid creadigol llwyddiannus hyn bellach yn saernïo eu ffilmiau byr gydag arweiniad arbenigol gan fentoriaid y diwydiant ffilmiau, Euros Lyn (Dream Horse), Prano Bailey-Bond (Censor), Nida Manzoor (Doctor Who), Carys Lewis (Stuffed), Margo Roe (Searching for Cowardice) a Tracy Spottiswoode (Codename Corgi).

“Mae fy mhrofiad gyda Ffolio wedi bod yn wych hyd yma,” meddai Ashrah Suudy. “Fel ffotograffydd, mae wedi caniatáu i mi gamu o ’nghylch cyfforddus a fy herio fy hun yn greadigol. Rwy wirioneddol yn ddiolchgar am y cyfle, ac yn annog eraill i fachu ar y cyfle a gwneud cais!”

Meddai Krystal S. Lowe: “Fel coreograffydd ac awdur, rwy’n dysgu cymaint mwy am y ffurfiau hynny ar gelfyddyd o’u gweld drwy lygaid gwneuthurwr ffilmiau. Rwy wedi cael fy herio, ac wedi elwa cymaint o’r holl gymorth a gwybodaeth rwy wedi’u cael o’r broses hon. Rwy’n teimlo’n gyffrous ynglŷn â chymaint fyddaf i’n dysgu, a chymaint mwy cynaliadwy fydd fy ngyrfa o ganlyniad i hyn.”

Mae Ffilm Cymru hefyd yn cynnal cymorthfeydd talent bob dydd Mercher er mwyn i chi gael gwybod mwy. Mae’r sesiynau unigol, 30 munud, yma yn gyfle i drafod eich syniadau a chael arweiniad gan dîm Ffolio, yn ogystal â gwybodaeth am elfennau eraill o gymorth hyfforddiant a chyllid Ffilm Cymru. Gall y sesiynau gael eu cynnal dros y ffôn neu drwy alwad fideo Zoom; trefnwch eich apwyntiad fan yma.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau ar gyfer rownd tri Ffolio yw 7fed Awst am 17:00. Cewch fwy o wybodaeth a dysgu sut i wneud cais fan yma.