Cyhoeddodd Canolfan Gelfyddydau Chapter ddigwyddiad rhithiol arbennig o gomedi stand-yp, gyda  Robin Morgan a rhai o’i gyfeillion comedi gorau i’w gynnal ar ddydd Gwener 3 Gorffennaf.

In 2010, fe berfformiodd Robin Morgan (BBC Radio 4, Sky One, CBBC and BBC One) ei gig stand-yp cyntaf yn y Drones Comedy Club.

Eleni i ddathlu degawd o wneud stand-yp roedd Robin wedi bwriadu cynnal un gig comedi arbennig yn Chapter.

Er na allai Chapter gynnal y dathliad fel a fwriadwyd mae nhw wrth eu bodd yn croesawu Robin nol ar gyfer y gig comedi rhithiol arlein yn cynnwys:

  • Angela Barnes (Cyflwynydd The News Quiz ar Radio 4, ac hefyd wedi bod ar Mock The Week a Live At The Apollo.)
  • Stephen Bailey (Cyflwynydd Celebs On the Farm ar C5 a Takeshi’s Castle ar Comedy Central, sydd hefyd wedi bod ar Live At The Apollo a Celebrity Mastermind).
  • Leroy Brito (A welwyd ar Tourist Trap ar BBC One a chyflwynydd Fake Views ar BBC Radio Wales)

Mae nifer bach o docynnau ‘rhes flaen’ ar gael – bydd aelodau’r gynulleidfa yn rhan o’r alwad Zoom gyda’r perfformwyr. Nifer cyfyngedig o’r tocynnau hyn sydd ar gael ar sail cyntaf i’r felin felly os hoffech fod yn rhan o hyn archebwch yn gynnar i beidio gael eich siomi. Bydd aelodau eraill y gynulleidfa yn gwylio’r sioe fel gwylio stand-yp ar y teledu.

Hannah Firth, Cyfarwyddwr Rhaglen yn Chapter: “Mae drysau Chapter wedi bod ynghau ers canol Mawrth, sy’n amlwg wedi cael effaith sylweddol ar ein cynulleidfaoedd. Mae hefyd wedi bod yn gyfnod anodd iawn i artistiaid a pherfformwyr gan ei bod yn amhosib i leoliadau ddod a phobl ynghyd i fwynhau eu digwyddiadau. Rydym wrth ein bod i gefnogi y gig rhithiol yma ac rydym yn gobeithio y bydd pobl yn ymuno gyda ni i ddathlu 10 mlynedd cyntaf Robin yn y byd comedi!”

Robin Morgan: “Rwy wedi cyffroi yn lân i fod yn cyflwyno’r gig yma – mae’r tri comediwr yn hyfryd ac yn wych a galla i ddim meddwl am ffordd well i ddathlu degawd mewn comedi. Ym mis Gorffennaf 2010 fe wnes i fy gig cyntaf erioed yng Nghanolfan Gelfyddydau  Chapter a cyn gynted ag y camais i ar y llwyfan ‘on i’n gwybod y bydden i, ymhen deng mlynedd, yn cyflwyno gig rhithiol ar Zoom oherwydd pandemig byd-eang. ‘On i jyst yn gwybod!  Dyma’r ffordd orau i fwynhau comedi byw ar hyn o bryd, gyda chynulleidfa go iawn yn y ‘rhes flaen’. Alla i ddim aros”

Mae’r gig comedi stand-yp gyda Robin Morgan & Chyfeillion ar ddydd Gwener 3 Gorffennaf am  8pm.

Ar ddiwrnod y sioe bydd y gynulleidfa yn derbyn côd Zoom. Mae’r well i chi ‘gymryd eich sedd’ (mewngofnodi i’r cyfarfod) tua 7.45pm, gyda’r sioe yn dechrau am 8pm.

Mae pob tocyn yn £5 ac ar gael i’w prynu ar chapter.org