Cyn Blwyddyn Cymru yn Yr Almaen 2021 rydym ar hyn o bryd yn diweddaru ein trosolwg o gysylltiadau celfyddydol rhwng Cymru a’r Almaen a byddem yn croesawu eich adborth. Os oes gennych chi neu’ch sefydliad gysylltiadau gweithredol (neu esblygol) â phartneriaid yn yr Almaen, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib, erbyn 18 o Fedi ar yr hwyraf, trwy gwblhau’r arolwg byr hwn:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/F56RLPS