Mae'r grwp artistiad o Gaerdydd, Klatch, yn cynnal ocsiwn celf ar-lein ac arddangosfa i godi arian ar gyfer y "Red Cross Beirut Emergency Appeal".

Bydd yr ocsiwn dawel yn cael ei chynnal yr un pryd ar draws cyfryngau cymdeithasol y grwp (@KlatchCollective) a gwefan bwrpasol wedi greu gan y cyd (klatchcardiff.wixsite.com/auction).

Bydd yr ocsiwn yn cael ei cynnal o hanner dydd tan 9pm ar Medi 14th.

Bydd yr arddangosfa ar-lein yn cael ei cynnal a 09/09/2020 tan 23/09/2020

" Rydym eisioes wedi cael cymaint o gyflwyniadau gan artistiad hynod hael mae'r ymateb cadarnhaeol yn ein llethu. Anfonwch gyflwyniadai trwy neges breifat i'in tudalen instagram (@KlatchCollective) neu facebook (@klatchcardiff) cyn 4th Sept. os gwelwch yn dda, a rhoi bid ar y noson!" Luke Roberts