Mae Majical Youth yn gyffrous ac yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid mawr gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd hyn yn ein galluogi i gadw ein swyddfa a rhedeg ein  canolfan yng Nghymru, ac i gefnogi rhai o'n hartistiaid gwych i ddarparu cyfleoedd syrcas, theatr, cerddoriaeth a dawns ar-lein. Rydym i gyd yn hynod ddiolchgar. Rydym hefyd yn anfon offer syrcas trwy'r post i helpu pobl i hyfforddi. Cysylltwch â ni trwy neges Facebook, neu anfonwch e-bost i majicalyouth@gmail.com i ddarganfod pa gyrsiau hyfforddi rhyngweithiol ar-lein sy'n cael eu cynnig ar hyn o bryd i blant a gwirfoddolwyr Majical Youth, a... cadwch lygad ar agor!