Mae'r artist o Gymru, Chris Tally Evans, ar fin cychwyn prosiect newydd yn ymchwilio i'r stori tu ôl i un o gymeriadau mwyaf poblogaidd Dylan Thomas. Mae'r prosiect hwn yn bosibl achos cyllid o gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a bydd yn galluogi Chris i ymchwilio a chreu'r stori sydd heb ei hadrodd eto am Capten Cat dall o Dan y Wenallt. Pa anturiaethau a gafodd cyn gorffen yn Llaregub? Beth yw'r stori garu amdano fe a Rosie Probert? Pam mae ei hysbryd hi yn dal i boeni fe? Efallai, yn fwyaf diddorol oll, sut y daeth i fod yn ddall?

Wrth siarad o’i gartref yn Rhaeadr, Canolbarth Cymru, dywedodd Chris, “Alla i ddim aros i ddechrau ar y prosiect cyffrous hwn. Rydw i wedi cael fy swyno gan Thomas Cat byth ers i mi chwarae'r cymeriad yn ôl yng Nghasnewydd yn yr 1980au. Efallai y ffaith fy mod i, fel Dylan Thomas, yn dod o Abertawe. Neu efallai achos fy mod i'n rhannu nam ar y golwg gyda'r Capten ond rydw i bob amser wedi teimlo cysylltiad cryf â'r hen gi môr. Rydw i am i Naw Bywyd Thomas Cat ysbrydoli pobl i gysylltu â Dylan Thomas mewn ffordd newydd a modern, p'un ai trwy'r rhyngrwyd, mewn perfformiad neu ar y tonnau awyr. “

Y bwriad yw dangos rhan gyntaf Naw Bywyd Thomas Cat ar Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas a gynhelir yn flynyddol ar 14 Mai.

Pennawd llun: Y teithiwr amser Chris Tally Evans yn ymgynghori â Dylan Thomas ar y rysáit ar gyfer pryd bwyd môr Capten Cat

Credyd llun: David Heke

#DylanDay

#WeShallNotBeRemoved

#NiChawnEinDileu

#EndAbleism