Cimera yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid gan y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru o’r ‘Gronfa Ymsefydlogi i Sefydliadau’ 

Mae Cimera yn gwmni syrcas, theatr a chelfyddydau gyfoes yng Ngogledd Cymru a bydd y cyllid hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu ein gwaith yn y dyfodol. Yn enwedig wrth ddatblygu ein prosiect cyd-greu newydd cyffrous ‘Lleu’, gan weithio gydag artistiaid a chymunedau i greu gwyliau goleuo perfformio a chelfyddydau rhyngweithiol yng Nghaernarfon, Bangor a Pwllheli. Rydym yn gwmni y mae ei aelodau wedi bod yn gweithio gydag artistiaid lleol a phobl yn ein cymuned a thu hwnt dros nifer o flynyddoedd yn creu perfformiadau, sbectol awyr agored, promenadau a gorymdeithiau sy'n cyflwyno celfyddydau cyfranogol bywiog yng nghalon ein cymuned. Bydd camau cychwynnol y prosiect hwn yn digwydd dros y misoedd nesaf.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am y £600 miliwn sydd wedi ei ddosbarthu er mwyn cefnogi cymunedau ledled Prydain yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Mae'r Loteri Genedlaethol yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi pobl, prosiectau a chymunedau yn ystod y cyfnod anodd yma.

Drwy chwarae'r Loteri Genedlaethol, rydych chi’n gwneud cyfraniad anferth at frwydro yn erbyn effaith y feirws ar gymunedau ledled Prydain.