Bwriad y cwrs hwn yw apelio at artistiaid sydd am ymestyn eu harfer i weithio gyda phobl sy’n ddysgwyr amlsynhwyraidd. Bydd y cwrs hwn hefyd yn adnodd gwych ar gyfer staff cymorth a gyflogir ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Hyfforddiant Newydd - Lefel 3 Achrededig – Ar-lein

Dechrau yn fis Medi 2020, bydd Touch Trust yn cynnig 4 diwrnod o archwilio, profi a llawer o wybodaeth.  Bydd sesiynau ar-lein yn cael ei chyfuno a gweithgareddau hunan dwysedig  a chyfarfodydd wyneb-i-wyneb yn ein Canolfan yn Bae Caerdydd (gyda linciau fideo wedi’u ddarparu ar gyfer y rhai sy fethu teithio).

Yn ystod y diwrnodau hyfforddi byddwn yn trafod pynciau fel Meddylgarwch ac Ymlacio, Cyfathrebu Ymgorffori, Celfyddydau Amlsynhwyraidd ar Gyfryngau, Cerddoriaeth a Llais a Symud a Dawns/Drama. Mae’r strwythur a’r cynnwys yn seiliedig ar ardal y Celfyddydau Mynegiadol yn amlinelliad o gwricwlwm Newydd Cymru ar gyfer ysgolion. 

Ym mhob modiwl bydd y ffocws ar un maes o’r celfyddydau, ond byddwn yn symud rhwng y cyfryngau i wella ein creadigrwydd, datblygiad personol cyfannol , gan gynyddu buddion ar gyfer lles. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael offer ar sut i arwain sesiynau celfyddydau mynegiadol ei hun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gydag ein cydlynydd hyfforddiant ar: Claudia.Mollzahn@touchtrust.co.uk