Mae Celfyddydau Canolbarth Cymru yn chwilio am Weinyddwr Celfyddydau newydd.

Cyflog: Gradd B: Cyflog £ 21,013 - £ 25,553 pro rata yn dibynnu ar brofiad

15 awr yr wythnos i gynnwys penwythnosau achlysurol. Ariennir y swydd i ddechrau am 12 mis gyda'r posibilrwydd o ymestyn y contract ac mae'n destun cyfnod prawf o dri mis.

Prif ddyletswyddau:

Rheoli a gweinyddu'r Ganolfan o ddydd i ddydd fel rhan o dîm bach o staff a gwirfoddolwyr medrus ac ymroddedig, o dan arweiniad y Cyfarwyddwr a'r Ymddiriedolwyr.

Marchnata a hyrwyddo'r Ganolfan. Datblygu ein presenoldeb ar-lein. Diweddaru'r wefan a'r cyfryngau cymdeithasol.

Sicrhau gweithrediad llyfn swyddfa MWA a holl weinyddiaeth y cwmni gan gynnwys goruchwylio digideiddio, cynnal cofnodion, TG, anfonebu, cyfrifon, ffeilio, cyfathrebu a phrynu.

Meddu ar y gallu i gynllunio'r rhaglen arddangosfeydd a digwyddiadau a chynorthwyo i ddod o hyd i gyllid priodol a gwneud cais amdano.

Bydd deiliad y swydd yn sefydlu ac yn cynnal perthnasoedd a chyfathrebiadau proffesiynol da gyda holl ddefnyddwyr y Ganolfan. Disgwylir iddynt gynnal a datblygu cysylltiadau agos â sefydliadau eraill.

Am fanylion pellach a disgrifiad swydd llawn, cysylltwch â: office@midwalesarts.org.uk 01686 688369/07970671819

Dyddiad Cau: 9fed Gorffennaf 2020. Cyfweliadau: 16eg Gorffennaf 2020.
 

Canolfan Gelf Canolbarth Cymru
Caersws
Powys
SY17 5SB

 

Dyddiad cau: 09/07/2020