Mae MOSTYN, Cymru DU yn chwilio am Oruchwyliwr Tîm Profiad Ymwelwyr i chwarae rôl allweddol yn sicrhau bod ymwelwyr MOSTYN yn mwynhau eu hymweliad mewn amgylchedd diogel.

Mae'r disgrifiad swydd ar gael ar ein gwefan.

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr esboniadol byr at: steph@mostyn.org

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm - 31st Awst 2020

Cynhelir cyfweliadau ar: 3 Medi 2020 a 7 Medi 2020

 

Dyddiad cau: 31/08/2020