DIWEDDARIADAU CYMUNEDOL

Dosbarthiadau Ar-lein

Wrth i ni ddirwyn ein dosbarthiadau ar-lein i ben er mwyn gwneud lle i amserlen newydd ym mis Medi, hoffem longyfarch ein holl fyfyrwyr yn yr Academi am ein hysbrydoli, ein cadw wrthi’n dawnsio ac yn creu trwy gydol y cyfnod clo. Hefyd diolch enfawr i'n tiwtoriaid gwych sydd wedi addasu i gyd-fynd â’r oes ac wedi darparu ffyrdd er mwyn inni ddal i symud ar-lein – mae dosbarthiadau’r plant, y dosbarthiadau cysyniad a'n dosbarthiadau byw wedi bod yn llwyddiant ysgubol!

 

Sioe'r Academi

Ychydig wythnosau yn ôl aethom ati i gynnal Arddangosfa flynyddol yr Academi ar Zoom. Edrychai’r sioe yn wahanol i’r arfer, gyda chyflwyniadau fideo ar-lein, ond cawsom ein rhyfeddu’n llwyr gan dalent ac amrywiaeth perfformiadau ein myfyrwyr — o ddarnau dawns cysyniad i fonologau a’r gair llafar! Byddwn yn cynnal fersiwn gyhoeddus o Arddangosfa'r Academi ar ddydd Mawrth 1 Medi am 8yh ar Zoom.

 

Mae Bywydau Pobl Dduon Yn Dal O Bwys / Black Lives Still Matter

Hyd yn oed os yw'ch ffrwd ar y cyfryngau cymdeithasol wedi symud ymlaen, mae bywydau pobl Dduon yr un mor bwysig, ac rydym yn parhau i weithio'n galed ac yn anelu tuag at gymdeithas lle gall pawb ffynnu. Mae hiliaeth yn systemig, yn sefydliadol ac yn rhywbeth y mae aelodau ein cymuned yn ei wynebu yn eu bywydau bob dydd. Rydym yn eich annog i barhau i addysgu, codi’ch llais a bod yn gynghreiriad i'r gymuned Ddu. Ymunwch â ni yn y frwydr yn erbyn hiliaeth. Mae gennym restr o adnoddau e.e. llyfrau, podlediadau, sefydliadau i'w cefnogi a mwy ac mae modd. Rydym yn parhau i ddefnyddio’n platfform i dynnu sylw at leisiau pobl Dduon a'u profiadau.