Mae Rhwydwaith Gweithwyr Theatr Llawrydd Cymru yn trefnu cyfarfod Zoom Neuadd Y Dre yn agored i bawb sydd yn ymwneud â'r theatr yng Ngymru

Dydd Iau Mehefin 25ain 1.30pm - 3pm ar Zoom

Mi fydd y cyfarfod yn cynnwys cyflwyniadau gan Gyfarwyddwyr Artistig tai cynhyrchu yng Nghymru ar y sefyllfa bresennol a thymor hir yn ystod argyfwng COVID-19 :
 

Lorne Campbell      Cyfarwyddwr Artistig       National Theatre Wales 

Arwel Gruffydd        Cyfarwyddwr Artistig       Theatr Genedlaethol Cymru

Tamara Harvey       Cyfarwyddwr Artistig      Theatr Clwyd 

Joe Murphy             Cyfarwyddwr Artistig      Sherman Theatre

Ynghyd â chyfraniad gan Ben Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol y Torch Theatre.

 

Dylid cysylltu ar ebost gyda walestfn@gmail.com os hoffech ymuno, neu ewch i trydar @network_wales