Mae gennym ni Gronfa Arddangos Ffilmiau newydd yma yn BFI FAN, diolch i gyllid gan BFI a National Lottery. 

Nod y Gronfa Arddangos Ffilmiau (GAFf) ydy ailgychwyn y sector arddangos ffilmiau annibynnol a chynorthwyo gydag adferiad cyrff diwylliannol ar draws y DU.

Fe fydd yn cefnogi arddangoswyr i ailgychwyn gweithgaredd datblygu cynulleidfa yn unol ag amcanion FAN, rhaglennu ffilmiau Prydeinig annibynnol a rhyngwladol a darparu dangosiadau.

Ynglŷn â'r Cynllun:

  • Cyfanswm sydd ar gael: £40,000
  • Dyfarniadau: hyd at £5k
  • Ceisiadau yn agor: Dydd Llun 17 Awst 2020
  • Ceisiadau yn cau: 5pm, Dydd Mercher 30 Medi 2020
  • Ffenestr gweithgarwch: Hydref 2020 - Mawrth 2021

Nod: Nid ar gyfer cyrff newydd neu brosiectau newydd ond i gynorthwyo aelodau cyfredol y ganolfan i ailgychwyn gweithgaredd ac i ailymgysylltu gyda chynulleidfaoedd.

Nodwch dylai’ch gweithgaredd gychwyn o ganol fis Hydref ymlaen, er mwyn caniatáu i Ganolfan Ffilm Cymru wneud penderfyniadau cyllido.