Rydym yn gofyn i bobl anfon cerdyn post i'r dyfodol atom.

Beth yw eich breuddwydion? Pa newidiadau ydych chi'n dychmygu bydd yn digwydd?

Pa heriau byddwn ni'n eu hwynebu? Pa fyd gallwn ni ei greu gyda'n gilydd?

Gwisgwch eich hetiau creadigol ac anfonwch eich syniadau atom - darluniau, cerddi, gwaith ysgrifenedig, paentiadau, gweithiau collage neu luniau.

Caiff y cardiau post eu harddangos yn yr Oriel pan fydd hi'n ailagor. Yna cânt eu storio fel rhan o gasgliad yr Oriel i atgoffa cenedlaethau'r dyfodol o'r cyfnod penodol hwn. 

Gallwch ddefnyddio cerdyn post sydd gennych eisoes fel eich Cerdyn Post i'r Dyfodol neu gallwch greu eich un eich hun - cofiwch ei wneud yr un maint â cherdyn post, sef maint A6 (148mm x 106mm). Gallant fod yn llorweddol neu'n fertigol a chaniateir un cais fesul person yn unig.

Anfonwch eich Cerdyn Post i'r Dyfodol i Oriel Gelf Glynn Vivian, Alexandra Road, Abertawe SA1 5DZ erbyn 6 Medi, gan nodi pa ochr o'r cerdyn post yr hoffech i ni ei harddangos, a chan gynnwys eich enw neu eich blaenlythrennau a'ch lleoliad ar yr ochr honno hefyd. Fel arall, gallwch gyflwyno'r gwaith yn ddienw.

Bydd yr Oriel yn ailagor pan fydd hi'n ddiogel i ni wneud hynny, ac yn unol â chanllawiau'r llywodraeth. Wrth i dîm y Glynn Vivian baratoi i groesawu ymwelwyr yn ôl i'r Oriel, cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddaraf.