Dymunwn wneud ymaelodi ag AMA, a'u cyfleoedd hyfforddiant, yn fwy hygyrch i ystod ehangach o unigolion a sefydliadau yng Nghymru. 

Rydym yn darparu pedair bwrsariaeth aelodaeth sy'n talu 100% o'r gost aelodaeth.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer bwrsariaeth rhaid i chi weithio yn y sector diwylliannol, bod eich lleoli yng Nghymru, neu'n gweithio i sefydliad yng Nghymru, a chwrdd ag o leiaf un o'r meini prawf a amlinellir. Darllenwch y manylion llawn ar gyfer Bwrsariaeth Aelodaeth Cyngor Celfyddydau Cymru yma.

Mae'n ddefnyddiol nodi nad yw bwrsariaethau'n cael eu dyfarnu i fwy nag un person o'r un sefydliad, a dim ond i'r rhai nad ydyn nhw wedi bod yn aelodau o'r AMA o'r blaen y mae bwrsariaethau ar gael. Y dyddiad cau i wneud cais yw 31 Gorffennaf 2020 am 5pm.