Dros y deuddeng mlynedd diwethaf, mae ymwelwyr wedi bod yn gyrru hyd lonydd cefn Ceredigion gwledig yng Nghymru i ddarganfod ein Harddangosfeydd Diwedd Haf blynyddol yn Neuadd Cedar yn Waunifor. Gallent ymgolli ei hunain yn y paentiadau, y printiau, y cerfluniau ac amrywiaeth eang o weithiau celf eraill, crwydro'r gerddi a mwynhau lluniaeth blasus a chacen gartref yn y caffi. Ond eleni, mae COVID19 wedi rhoi stop ar hynny.

Roedd canslo'r digwyddiad yn siom fawr. Fodd bynnag, trwy nawdd hael a chefnogaeth y Gronfa Sefydlogi a gynigir gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â'r Loteri Genedlaethol, rydym wedi cynnig datrysiad creadigol sef: mynd â'r arddangosfa ar-lein!

Gan gydnabod gwerth yr arddangosfa a’r gwaith celf yr ydym wedi bod yn ei hyrwyddo yn yr ardal hon o Gymru ers deuddeng mlynedd, roedd Cyngor Celfyddydau Cymru eisiau hwyluso ein menter newydd.

Nawr, gyda'r platfform ar-lein hwn, gallwn roi cyfle i gynulleidfa ehangach grwydro trwy'r arddangosfa trwy fflipio tudalennau'r catalog sy'n cynnwys gwaith dros ddeugain o artistiaid lleol. Trwy gysylltu'n uniongyrchol â'u gwefannau neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol i ymchwilio i beth arall a allai fod ar werth, gall gwylwyr brynu gwaith yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Eleni, yn lle mynd ar goll mewn lonydd gwledig er mwyn gweld a phrynu gweithiau celf, gall ymwelwyr â'r wefan wneud hyn wrth eistedd ar eu soffa gartref, a chael eu trysorau wedi'u danfon at eu drws. Yr unig anfantais yw y byddant yn colli allan ar y coffi a'r cacennau blasus, a gobeithio, bydd pobl yn gallu ymweld â Chelf yn Waunifor yn bersonol eto'r flwyddyn nesaf i gael y profiad a'r cyfle llawn i gwrdd â'r artistiaid.

Mae Art at Waunifor Digital 2020 yn lansio ddydd Sadwrn 22 Awst a bydd yn aros ar-lein tan yr un amser y flwyddyn nesaf. Bydd y wefan yn cael ei diweddaru yn ystod y flwyddyn gyda delweddau a digwyddiadau newydd posibl.

Ewch i https://www.artatwaunifor.co.uk

Cyswllt: Jenny Mynett, enquiries@artatwaunifor.co.uk  Ffôn: 01559 372191