“Andrew … ought to be the most revered of artists, (he) has made no distinction between his life and art”  Derek Jarman

Mae’n bleser gan Amgueddfa Cerfluniaeth Andrew Logan gyhoeddi iddi dderbyn cyllid refeniw mewn perthynas â gwydnwch Covid-19 gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru. Ac mae Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd wedi rhoi cefnogaeth ar gyfer prosiectau gwydnwch ar-lein.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i’r ddau sefydliad am y gefnogaeth yma, sydd yn y pen draw yn golygu y gall yr Amgueddfa oroesi” meddai Rheolwr yr Amgueddfa, Anne-Marie Pope, ”diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, mae’r dyfodol yn edrych yn fwy disglair nag yr oedd yn ystod y misoedd diwethaf.”

Roedd cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru’n bosib diolch i’r Loteri Genedlaethol. Mae pobl sy’n chwarae’r Loteri’n gwneud cyfraniad anhygoel i’r ymateb i wrthsefyll effaith Covid-19 ar gymunedau lleol ar draws y DU.

Yn ystod gaeaf a gwanwyn 2019/20, cynhaliwyd rhaglen o welliannau yn Amgueddfa Cerfluniaeth Andrew Logan o galyniad i dderbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru a Sefydliad Foyle; mae’r amgueddfa ar gau ar hyn o bryd yn unol â chyfyngiadau Covid-19, ond bydd yn cyhoeddi datganiad ynghylch ail-agor yn ystod yr wythnosau nesaf.

Yn 2022, bydd yr Amgueddfa sydd yng nghanol pentref Aberriw ger Y Trallwng, yn dathlu 30 mlynedd o greu pleser trwy’r arddangosfeydd, gweithdai a rhaglenni estyn allan.

 

Gellir cysylltu ag Anne-Marie Pope almos@andrewloganmuseum.org, 01686 640 689 neu 07813 885 906 gydag unrhyw ymholiadau.

Nodiadau’r Golygydd isod:

  1. Ganwyd Andrew Logan yn Witney, Swydd Rhydychen ym 1945, a graddiodd fel pensaer tua diwedd y 1960au ac mae wedi gweithio ym meysydd cerflunio, dylunio llwyfan, drama, opera, gorymdeithiau, gwyliau a chynllunio mewnol. Yn ei eiriau ef, “Art can be discovered anywhere.” Mae Logan yn derbyn cydnabyddiaeth nifer fawr o ddiwylliannau ac yn cyflwyno ffantasi’r byd artistig mewn ffordd unigryw a digyffelyb.  Mae ei waith yn gelfyddyd barddoniaeth boblogaidd a harddwch metropolitan. Ers dod yn enwog ymhlith criw ffasiynol Llundain, mae wedi datblygu’n artist llawn dylanwad ar y llwyfan rhyngwladol, gydag arddangosfeydd a gosodiadau mewn lleoliadau megis Los Angeles (UDA), Monterrey (Mecsico), St Petersburg (Rwsia) a Mumbai (India)
     
  2. Yn y 1970au, daeth Andrew Logan yn unigolyn allweddol ar sîn gelf Llundain, ochr yn ochr â David Hockney, Malcolm McLaren, Vivienne Westwood a Derek Jarman.  Roedd yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau dylanwadol ac enwog Miss World Amgen (cynhaliwyd y sioe gyntaf ym 1972) a Dawns San Ffolant, lle perfformiwyd gig gyntaf y Sex Pistols.  Yn ystod y 70au hwyr y dechreuodd enwogion megis Julie Christie, Mike Oldfield, Eric Clapton, Marianne Faithful, Ronnie Lane a Robert Plant symud i fyw yng nghefn gwlad y Gororau.  Daeth Logan a’i bartner Michael Davies (Cadeirydd ALMoS) i ymweld â’r Gororau a ffrindiau nifer o weithiau, ac yn y 1980au hwyr y penderfynwyd cyflwyno gwaith Andrew tu allan i Lundain - ym mhentref bach Aberriw, o fewn milltiroedd i’r ffin â Lloegr. Y lleoliad annisgwyl hwn oedd amgueddfa gyntaf yr ynysoedd hyn a gyflwynir i artist byw.