Mae Celf Canol Cymru yn paratoi ar gyfer ein llif byw cyntaf.

O'r diwedd, dychweliad barddoniaeth fyw!

Mae gennym linell wych o feirdd pennawd a gwesteion yn barod i berfformio yng ngofod awyrog ein hysgubor gerfluniau. Mae ein prif feirdd Chris Kinsey, Kate Garrett a Glyn Edwards yn dod â llawer o gyhoeddiadau ac acolâdau i'w henwau felly rydyn ni mewn am brynhawn eclectig ac ysgogol. Byddant yn darllen ac yn cymryd rhan mewn Holi ac Ateb a gynhelir gan Pat Edwards. Byddwn hefyd yn clywed gan y beirdd gwadd Jen Hawkins, a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn Prole Magazine, a Ben Gwalchmai arobryn.

Tocynnau ar gyfer barddoniaeth fyw: september-poetry.eventbrite.co.uk

Dawn gerddorol Caersws

Pleidleisiwyd albwm diweddaraf y canwr-gyfansoddwr lleol a aned yn America, Jeb Loy Nichols, yn albwm newydd orau 2020 gan BBC Radio. Mae ei gerddoriaeth yn cyfuno elfennau o enaid, gwlad, gwerin, reggae a blues. Bydd yn perfformio deunydd newydd o'i albwm a'i EP diweddaraf, yn ogystal â rhai hen ffefrynnau.

“The high priest of country cool.” (Rolling Stone)

Yn ymuno ag ef bydd y cerddorion ifanc talentog Abi Foster a Clovis Phillips ill dau o Mochdre, Y Drenewydd gan wneud hwn yn ddathliad o'r dalent gerddorol sy'n fyw yn y bryniau o amgylch Caersws.

Tocynnau ar gyfer y cyngerdd: september-concert.eventbrite.co.uk

Mae ein cyngerdd cyntaf ers cloi wedi ei wneud yn bosibl trwy grant ymsefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

Addewidion Medi

Dydd Sul 6 Medi

Bil dwbl o farddoniaeth a cherddoriaeth fyw

Barddoniaeth 1.30 – 3pm
Cerddoriaeth 4 – 6pm

Ymunwch â'r llif byw: september-live-stream.eventbrite.co.uk