Resource Type
Nodiadau cymorth gyda chyllid30.09.2019

Templed cyllideb prosiect grantiau bach a mawr

Adnoddau Artist06.06.2019

Templed: Datganiad Ariannol Cwblhau

Dogfennau strategol06.02.2019

The all Wales creative conversation

Dogfennau strategol06.02.2019

Trawsnewid Tirwedd Ddiwylliannol Cymru

Ymchwil a gwerthuso04.07.2019

Uchafbwyntiau Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru 2018-19

Nodiadau cymorth gyda chyllid11.04.2019

Uwchlwytho tystiolaeth o'ch cyfrif banc (sefydliadau)

Nodiadau cymorth gyda chyllid04.04.2019

Uwchlwytho tystiolaeth o'ch cyfrif banc (unigolion creadigol proffesiynol)

Dogfennau strategol06.02.2019

Wales Arts International's five year strategy

Dogfennau strategol06.02.2019

Wellbeing assessment of our funded events, presenters and venues

Dogfennau strategol06.02.2019

Wellbeing case studies of Arts Council of Wales venues and exhibitions

Ymchwil a gwerthuso01.01.2018

Y Celfyddydau ac Iechyd yn Nghymru: Astudiaeth Mapio 2018

Adnoddau Artist29.11.2019

Ymdrechu i ragori: Fframwaith Ansawdd i Ddatblygu a Chynnal effaith celfyddydau Cymru

Dogfen06.02.2019

Youth Arts Festival Wales

Dogfennau strategol05.06.2019

Ysbrydoli: Strategaeth Creadigrwydd a Chelfyddydau Cymru

Ymchwil a gwerthuso14.08.2019

Ystadegau Swyddogol: amserlen gyhoeddi 2018/19 – 2019/20