Cefndir

Ers cyhoeddi’r canllawiau, newidwyd y meini prawf er mwyn cynyddu’r cyfleon i ymgeiswyr. Darllenwch y ddogfen ‘Atebion ychwanegol’ am ragor o wybodaeth.

 

Nod y gronfa yw cefnogi artistiaid llawrydd ac ymarferwyr creadigol llawrydd sy'n gweithio yn y sector dielw yng Nghymru sy'n ceisio goroesi'r bygythiad i'w bywoliaeth oherwydd coronafeirws. Bwriad yr arian yw eu helpu i feithrin cadernid a chynnal ymarfer creadigol.

Mae grantiau rhwng £1,000 a £10,000 ar gael.

Mae'r gronfa ar agor am geisiadau:

Ddydd Gwener 29 Mai 2020 tan ddydd Llun 15 Mehefin 2020

Rydym ni’n gobeithio gwneud penderfyniadau mewn 4 wythnos o'r dyddiad cau.

Beth i’w wneud os na allwch chi dderbyn arian o’r Loteri Genedlaethol

Os nad ydych chi’n gallu derbyn arian Loteri Genedlaethol am unrhyw resymau, dylech chi uwchlwytho llythyr gyda’ch cais yn esbonio pam mae hyn yn wir. Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n ceisio ariannu eich prosiect o arian o ffynonellau eraill.

Dechrau

Bydd y Gronfa yma yn agor dydd Gwener 29 Mai, 2020.