Mae Cyngor y Celfyddydau'n cyflwyno gwelliannau i'w broses ymgeisio er mwyn ei gwneud yn symlach ac yn fwy hwylus i'r defnyddwyr.

Bydd gofyn i'r ymgeiswyr gofrestru i gael cod a fydd yn eu galluogi i fynd i’r porth rheoli grantiau newydd.  Bydd y dull newydd yma o weithredu'n ein galluogi i gofnodi ceisiadau'n effeithlon, bydd helpu gyda’r wybodaeth angenrheidiol wrth wneud penderfyniadau am grantiau a bydd yn helpu i ddosbarthu cyllid hanfodol yn gyflym

Gweler isod gyflwyniad byr i ddangos y porth: