Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gwerthusiad o gynnwys a phroses Cronfa Gwytnwch y Celfyddydau, er mwyn llywio ein cefnogaeth wrth symud ymlaen. Cymerwch ran yn ein harolwg fel y gallwn ddefnyddio'ch adborth i sicrhau ein bod yn darparu'r math cywir o wybodaeth, arweiniad a chefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Byddwn ni’n casglu'r wybodaeth a'i rhannu'n fewnol i helpu datblygu prosiectau yn y dyfodol. Mae'n bosibl y caiff data a/neu sylwadau o'r arolwg eu cyhoeddi ar ein gwefan neu mewn adroddiadau am y rhaglen. Bydd eich sylwadau’n ddienw a dim ond dadansoddiad cyffredinol a ddaw o’r gwaith.

Gallwch ddod o hyd i fformatiau BSL a Hawdd ei Ddeall isod.

Dyddiad cau: 21 Awst 2020.