Covid-19Coronafeirws: y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ariannu

Yr arian sydd ar gael, a sut i wneud cais.

Un o'r ffyrdd yr ydym ni'n cefnogi'r celfyddydau yw trwy'r arian yr ydym yn ei roi i unigolion a sefydliadau.

Woman helping child take part in arts and crafts.
Image showig the text 'Covid-19' against a blue-green background

Cymorth coronafeirws

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gan gynnwys manylion am y Gronfa Adferiad Ddiwylliannol.

Administrators giving out name badges at a makeshift welcome desk

Porwch drwy'r dewisiadau ariannu

Dysgwch ragor am ein pedwar dull o ariannu.

Two children painting a mural on a wall.

Nodiadau i'ch helpu, adnoddau a gwybodaeth.

Cewch ganfod gwybodaeth ddefnyddiol, dogfennau a deunyddiau eraill yma.

People stand on tall pillars as part of theatre performance.

Manylion am y prosiectau rydym wedi ei hariannu.

Mynnwch gip ar y prosiectau a arianwyd gennym yn ddiweddar.

Pen pot filled with colourful pencils, with Arts Council of Wales logo bottom right

Portffolio Celfyddydol Cymru

Adnoddau a gwybodaeth ar gyfer cwmniau sy'n aelodau o Bortffolio Celfyddydol Cymru.

Audience members sit on seats looking at a screen out of shot.

Methu dod o hyd i gyllid?

Os yw'r cyllid sydd gennym ni ddim ar gael ar gyfer yr hyn ry'ch chi'n ei wneud, mynnwch gip ar y ffynonellau eraill 'ma o gyllid.